คณะผู้บริหาร จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมบริษัทยนต์ตระการฯ

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ลิวกง ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเพื่องานก่อสร้างและการเกษตรระดับโลก

มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน การประกอบ, การซ่อม, การบำรุงรักษา รวมถึงระบบตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรกลหนัก

 

บทความที่น่าสนใจ

Top