PC120-6Z SN.49766

Product-Features

ประเภทรถ รถขุดดิน

ยี่ห้อ: Komatsu

เลขซีเรียล: 49766

ชั่วโมงการทำงาน: 5XXX ชม.

หมายเหตุ: รถเก่านอก-ไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทย, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, นำเข้าถูกต้องออกเอกสารได้, สามารถเพิ่มรายการเช็คซ่อมให้พร้อมใช้ได้

สนใจติดต่อ: 081 433 7764 ,089-2028335

ต่อรองได้

1,200,000 ฿

Specifications

Top