WA300-1 w002- 20493

Product-Features

ประเภทเครื่องจักร: รถตักล้อยาง

ยี่ห้อ: Komatsu

เลขซีเรียล:

ชั่วโมงการทำงาน: 20493 ชม.

หมายเหตุ: รถเก่าในเคยผ่านการใช้งานในประเทศไทย,  นำเข้าถูกต้องออกเอกสารใบซื้อ-ขาย, สามารถเพิ่มรายการเช็คซ่อมให้พร้อมใช้ได้

สนใจติดต่อ: 081 433 7764 ,089-2028335

ต่อรองได้

500,000 ฿

Product Features

Specifications

Top