WA350-3 sn.W040-50069

Product-Features

ประเภทรถ รถตักล้อยาง

ยี่ห้อ: Komatsu

เลขซีเรียล: 50069

ชั่วโมงการทำงาน: 1XXXX ชม.

หมายเหตุ: ต่อแขนยาว,รถเก่า-ในเคยผ่านการใช้งานในประเทศไทย, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, นำเข้าถูกต้องออกเอกสารได้, สามารถเพิ่มรายการเช็คซ่อมให้พร้อมใช้ได้

สนใจติดต่อ: 081 433 7764 ,089-2028335

ต่อรองได้

800,000 ฿

Specifications

Top