“ส่งอาหาร ร่วมต้านภัยโควิด-19 ” 4 ส.ค. 2564 มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาล

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด “ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ” มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาล
.
เพื่อเป็นกำลังใจและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อทุ่มเทเวลาในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่นี้
.
โดยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทยนต์ตระการฯ ผู้จัดเตรียมอาหารและส่งมอบให้กับทีมแพทย์ พยาบาล

บทความที่น่าสนใจ

Top