บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อ

บริการสินเชื่อการเช่าซื้อ

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเงินกับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรกับทางบริษัท เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ลูกค้าพึงพอใจเพื่อช่วยให้การเป็นเจ้าของเครื่องจักรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยแรกเริ่มการให้บริการสินเชื่อเป็นการดำเนินการโดย บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด โดยตรง มาเป็นเวลากว่า 30ปี จนกระทั่งกิจการได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ จึงได้ก่อต้ัง บริษัท ยนต์ตระการ ลีสซิ่ง จำกัด ขึ้นมาเป็นการดำเนินการสินเชื่อโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563

บริษัท ยนต์ตระการ ลีสซิ่ง จำกัด

ได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายในปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อ ที่มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยเน้นความรวดเร็ว และ ความยืดหยุ่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เตรียมเอกสารง่าย พิจารณาไว อนุมัติเร็ว

เรามุ่งมั่นพัฒนาขั้นตอนการให้สินเชื่อ ให้มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และ ใช้เวลาน้อยในการพิจารณา เพียงท่านเตรียมเอกสารไว้และติดต่อเรา พนักงานจะเดินทางไปพบท่านพร้อมเอกสารในการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อนำกลับมาเข้ากระบวนการอนุมัติ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

  1. บัตรประชาชน ผู้ซื้อ, ผู้ค้ำประกัน
  2. ทะเบียนบ้าน ผู้ซื้อ, ผู้คำ้ประกัน
  3. สัญญางาน
  4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

  1. บัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกัน
  2. ทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้คำ้ประกัน
  3. สัญญางาน
  4. บัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3-6 เดือน
  5. หนังสือรับรองบริษัท
  6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
Top