สำหรับรถขุดขนาด 3-100 ตัน
น้ำหนัก 275-5,630 kg.
Top