สาขาและตัวแทนจำหน่าย

สาขาและตัวแทนจำหน่าย

สาขาและตัวแทนจำหน่าย

ภาคกลาง

71 หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 259 555 แฟกซ์. 035 359 503

102 หมู่ 1 ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 902 382

115/6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 097 985 8523

1/1 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร. 091 4461199 

 

50/2, 50/3 หมู่ 2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทร. 056 278 225 แฟกซ์. 056 278 226

954/3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โทร. 086 397 4588

11/4 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 034 242 454

ภาคเหนือ

407 หมู่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทร. 054 209 396 แฟกซ์. 054 209 397

(กำลังปรับปรุง)

906-906/1-2-3 ถนน พหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร. 083 761 8788, 094 639 1552

293 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โทร. 081 960 4166

72 หมู่ 15 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก  โทร.081-9947786

ภาคใต้

102/1 หมู่ 2 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077 313 722

บจก. มิตรแท้ ออโต้เซลส์
57/1 หมู่ 3 ตำบลวังปะดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 093 669 7878

333 หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 075 755 333, 093 669 7878

7/10 หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทร. 075 755 333, 093 669 7878

359 หมู่ 6 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โทร. 093 669 7878

44 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
เบอร์มือถือ 081 963 6569

ภาคตะวันออก

6/9 ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โทร. 033 017 425

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

333 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 081 967 7123 แฟกซ์. 045 285 118

162/4 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043 242 250, 081 661 2185 แฟกซ์. 043 242 250

100 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทร. 081 964 5685

225 หมู่บ้าน โนนดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร. 086 238 9998

บจก. อำพันกลการ
183 หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 087 966 1181

บจก. ไชยรุ่งเรืองมอเตอร์เซลล์
241 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 530 530

ภาคตะวันตก

บจก. ทรัพย์ธานีเครื่องจักรกล
333 หมู่ 4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

<<<ย้ายไป >>>

98  หมู่ 3  ถนนกำแพงแสน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    โทร. 097-9858523
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

Top