น้ำหนักตัวรถ 6,300 kg.
63 แรงม้า
บุ้งกี๋ 0.3 m³, หัวคีบ 500 kg.
Top