นำ้หนักยก 3,000 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 47 hp
น้ำหนักตัวรถ 4230 kg
นำ้หนักยก 1100 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 7 m)
แรงม้าสูงสุด 60 hp
น้ำหนักตัวรถ 5310 kg
นำ้หนักยก 5000 kg (ระยะน้ำหนักตก 600 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 110 hp
น้ำหนักตัวรถ 8000kg
น้ำหนักยกสูงสุด 30 ton
ยกได้สูงสุด 34 m
น้ำหนักยกสูงสุด 55 ton
ยกได้สูงสุด 45.6 m
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16500 kg
แรงม้าสูงสุด 217 hp
ความยาวใบมีด 4270 mm
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 11,350 kg
แรงม้าสูงสุด 125 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 30/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12,200 kg
แรงม้าสูงสุด 158 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 30/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 20,000 kg
แรงม้าสูงสุด 190 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 26,000 kg
แรงม้าสูงสุด 237 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16,000 kg
แรงม้าสูงสุด 130 hp
น้ำหนักลงต่อล้อ 1778 kg
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 8300 kg
แรงม้าสูงสุด 101 hp
ความจุบุ้งกี๋ตัก/ขุด 1.0/0.2 m³
Top