น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 27,500 – 29,000 kg
แรงม้าสูงสุด 188 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.4 – 0.58 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 18,500 – 18,700 kg
แรงม้าสูงสุด 176 hp
ขนาดของใบมีด 3.8 m³
นำ้หนักยก 2,000 – 3,500 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 3 m)
กำลังไฟฟ้า 560 – 356 Ah
น้ำหนักตัวรถ 3650 – 5260 kg
น้ำหนักยก 3,000 – 3,500 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 3 m)
กำลังไฟฟ้า 205 – 280 Ah
น้ำหนักตัวรถ 4160 – 4575 kg
Cummins engine power 350 hp (268 kW)
Working spacing ≥1,400 mm
Pure working efficiency ≥50 t/h
นำ้หนักยก 3,000 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 47 hp
น้ำหนักตัวรถ 4230 kg
นำ้หนักยก 1100 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 7 m)
แรงม้าสูงสุด 60 hp
น้ำหนักตัวรถ 5310 kg
นำ้หนักยก 5000 kg (ระยะน้ำหนักตก 600 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 110 hp
น้ำหนักตัวรถ 8000kg
น้ำหนักยกสูงสุด 30 ton
ยกได้สูงสุด 34 m
น้ำหนักยกสูงสุด 55 ton
ยกได้สูงสุด 45.6 m
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 15,000 kg
แรงม้าสูงสุด 177 hp
ความยาวใบมีด 3,660 mm
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16500 kg
แรงม้าสูงสุด 217 hp
ความยาวใบมีด 4270 mm
Top