นำ้หนักยก 3,000 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 47 hp
น้ำหนักตัวรถ 4230 kg
นำ้หนักยก 1100 kg (ระยะน้ำหนักตก 500 mm, เสา 7 m)
แรงม้าสูงสุด 60 hp
น้ำหนักตัวรถ 5310 kg
นำ้หนักยก 5000 kg (ระยะน้ำหนักตก 600 mm, เสา 3 m)
แรงม้าสูงสุด 110 hp
น้ำหนักตัวรถ 8000kg
น้ำหนักยกสูงสุด 30 ton
ยกได้สูงสุด 34 m
น้ำหนักยกสูงสุด 55 ton
ยกได้สูงสุด 45.6 m
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16500 kg
แรงม้าสูงสุด 217 hp
ความยาวใบมีด 4270 mm
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 11,350 kg
แรงม้าสูงสุด 125 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 30/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12,200 kg
แรงม้าสูงสุด 158 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 30/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 20,000 kg
แรงม้าสูงสุด 190 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 26,000 kg
แรงม้าสูงสุด 237 hp
ความถี่ในการหมุนสั่นสะเทือน 28/33 Hz
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16,000 kg
แรงม้าสูงสุด 130 hp
น้ำหนักลงต่อล้อ 1778 kg
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 8300 kg
แรงม้าสูงสุด 101 hp
ความจุบุ้งกี๋ตัก/ขุด 1.0/0.2 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 8400 kg
แรงม้าสูงสุด 94 hp
ความจุบุ้งกี๋ตัก/ขุด 1.0/0.2 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 17000 kg
แรงม้าสูงสุด 176 hp
ขนาดของใบมีด 4.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16800 kg
แรงม้าสูงสุด 176 hp
ขนาดของใบมีด 4.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 18500 kg
แรงม้าสูงสุด 176hp
ขนาดของใบมีด 3.8 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 24540 kg
แรงม้าสูงสุด 240 hp
ขนาดของใบมีด 7.8 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 5400-5800 kg
แรงม้าสูงสุด 88 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.0-1.2 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 10300-11500 kg
แรงม้าสูงสุด 123-132 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.8-3.0 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12700-14900 kg
แรงม้าสูงสุด 173 hp
ความจุบุ้งกี๋ 2.7-4.0 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 17100-19322 kg
แรงม้าสูงสุด 220 hp
ความจุบุ้งกี๋ 3.5-5.6 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 19500-24000 kg
แรงม้าสูงสุด 241 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.0-7 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 21500 kg
แรงม้าสูงสุด 255 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.2-4.7 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 30600 kg
แรงม้าสูงสุด 390 hp
ความจุบุ้งกี๋ 5.4 m³
Top