รถตัก ระดับตำนาน จากผู้ผลิตรายแรกของประเทศจีน

สืบทอดตำนานกว่า 60 ปี “ลิวกง” เป็นผู้ผลิตรถตักล้อยางรายแรกของประเทศจีน ประสบการณ์ที่ล่อหลอมกว่า 6 ทศวรรษทำให้รถตักของเรามีความทนทานและเชื่อถือได้ คุณจึงมั่นใจได้ว่ารถตักของเราจะทำให้โครงการของคุณเสร็จทันเวลาและงบประมาณไม่บานปลาย
รถตักล้อยาง
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 5400-5800 kg
แรงม้าสูงสุด 88 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.0-1.2 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 5,220-5,456 kg
แรงม้าสูงสุด 87 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.0-1.2 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 6,400 kg
ความจุแบตเตอรี่ 70.5 kWh
ความจุบุ้งกี๋ 1.2-2.0 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 10300-11500 kg
แรงม้าสูงสุด 123-132 hp
ความจุบุ้งกี๋ 1.8-3.0 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12700-14900 kg
แรงม้าสูงสุด 173 hp
ความจุบุ้งกี๋ 2.7-4.0 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 17100-19322 kg
แรงม้าสูงสุด 220 hp
ความจุบุ้งกี๋ 3.5-5.6 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 19,971 kg
ความจุของแบตเตอรี่ 350 kWh
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 3.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 19500-24000 kg
แรงม้าสูงสุด 241 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.0-7 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 21,310 – 23,235 kg
ความจุของแบตเตอรี่ 350 kWh
ความจุบุ้งกี๋ 4.2 – 8.0 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 21500 kg
แรงม้าสูงสุด 255 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.2-4.7 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 30600 kg
แรงม้าสูงสุด 390 hp
ความจุบุ้งกี๋ 5.4 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16700 kg
แรงม้าสูงสุด 220 hp
ความจุบุ้งกี๋ 3.0-4.5 m³
Top