น้ำหนักรวม 47 ตัน
ขนาดถังน้ำ 25,000 ลิตร
371 แรงม้า
น้ำหนักรวม 47 ตัน
น้ำหนักบรรทุก 30.5 ตัน
380 แรงม้า
น้ำหนักรวม 75 ตัน
น้ำหนักบรรทุก 47 ตัน
371 แรงม้า
น้ำหนักรวม 90 ตัน
น้ำหนักบรรทุก 61.7 ตัน
440 แรงม้า
น้ำหนักรวม 90 ตัน
น้ำหนักบรรทุก 61 ตัน
480 แรงม้า
Top