สำหรับรถขุด 18-26 ตัน
น้ำหนักรถ 1,680-1,780 kg.
สำหรับรถขุด 1.2-35 ตัน
นำ้หนัก 92-2,557 kg.
Top