Okada Series

Product-Features

หัวเจาะไฮดรอลิคสำหรับรถขุด จากผู้ผลิตหัวเจาะรายแรกของประเทศญี่ปุ่น ประวัติยาวนานกว่า 60 ปี

มาตรฐานญี่ปุ่น

ติดได้กับรถขุดทุกยี่ห้อ โดยช่างผู้ชำนาญ

สายตรงฝ่ายขายโอคาดะ 081 887 1661, 098 284 6620

Okada Series

Specifications

Top