390 แรงม้า
น้ำหนักรถ 7.9 ตัน
เกียร์ ZF
440 แรงม้า
น้ำหนักรถ 8.7 ตัน
เกียร์ HW
Top