862HE MAX

Product-Features

  • รถตักไฟฟ้า Liugong ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและความยั่งยืนที่เหนือชั้น ใช้แบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate (LFP) ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ลดเสียงรบกวน และปล่อยมลพิษเป็นศูนย์
  • นอกจากความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว รถตักไฟฟ้า Liugong ยังโดดเด่นด้วยการควบคุมที่ยอดเยี่ยม การกทำงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทำงานที่หลากหลาย ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรม

862HE MAX

Product Features

Specifications

862HE 350kWh(dry)- ภาษาไทย

ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 4.2 – 8.0 m³
ความจุแบตเตอรี่ 350 kWh
แรงดันไฟฟ้า 580 v
ความสูงจากพื้นถึงสลักปลายแขน
4,496 – 5,265 mm
ความสูงถึงปากบุ้งกี๋เมื่อยกเท
3,204 – 3,733 mm
ประเภทแบตเตอรี่ LFP
ระดับมาตรฐานความป้องกัน IP67
ความยาว
8,715 – 10,072  mm
ความกว้างวัดที่ยาง
2,950 mm
ความสูง 3,550 mm
รัศมีวงเลี้ยววัดจากด้านนอกของยาง
6,625 mm
Download Brochure
Top