น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 12700-14900 kg
แรงม้าสูงสุด 173 hp
ความจุบุ้งกี๋ 2.7-4.0 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 17100-19322 kg
แรงม้าสูงสุด 220 hp
ความจุบุ้งกี๋ 3.5-5.6 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 19,971 kg
ความจุของแบตเตอรี่ 350 kWh
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 3.5 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 19500-24000 kg
แรงม้าสูงสุด 241 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.0-7 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 21500 kg
แรงม้าสูงสุด 255 hp
ความจุบุ้งกี๋ 4.2-4.7 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 30600 kg
แรงม้าสูงสุด 390 hp
ความจุบุ้งกี๋ 5.4 m³
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 16700 kg
แรงม้าสูงสุด 220 hp
ความจุบุ้งกี๋ 3.0-4.5 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 3860-3980 kg
แรงม้าสูงสุด 28.4 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.11 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 5900 kg
แรงม้าสูงสุด 48.5 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.21 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 7500 kg
แรงม้าสูงสุด 62 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.32 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 13500 kg
แรงม้าสูงสุด 99 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.55 m³
นำ้หนักขณะปฏิบัติงาน 13800 kg
แรงม้าสูงสุด 115 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.6 m³
Top