รถตัก: โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง: ลพบุรี

โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังขนาดใหญ่ เลือกใช้รถตัก LiuGong เป็นรถตักล้อยางยี่ห้อหลักในการผลิต โดยมีหน้าที่ ตักขนย้ายมันสำปะหลังในโรงงาน หลังจากได้ลองใช้ ยี่ห้ออื่นมาหลายยี่ห้อ เนื่องจาก สภาพการทำงานเฉพาะทางที่ต้องการเครื่องจักรที่มีการปรับคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยการทำงานในโกดังเก็บมันสำปะหลังในโรงงานเป็นพื้นที่ปิดที่มีฝุ่นมันหนาแน่นมาก และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก จึงต้องการ รถตักที่มีการออกแบบการะบายความร้อนที่ดีเป็นพิเศษ อีกทั้ง ต้องทำความสะอาดรังผึ้งหม้อน้ำและออยคูลเลอร์ ได้ง่าย เพราะฝุ่นแป้ง จะจับตัวเหนียวมากที่ผิวครีบระบายความร้อน ในด้านเครื่องยนต์ฝุ่นแป้งก็เป็นฝุ่นขนาดเล็กมากที่อาจเข้าไปปนเปื้อนระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงได้ จึงควรใช้เครื่องที่ไม่ใช่คอมมอนเรล และ ระบบเบรคที่นี่เจาะจงเป็นเบรกดิสก์แช่ในน้ำมันจาก ZF เท่านั้น เพื่อหลึกเลี่ยงปัญหาฝุ่นแป้งเช่นกัน เมื่อรถตักของเราได้ถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานที่นี่แล้ว ทำให้ปัญหารถเสีย น้อยลงมาก ทำให้โรงงานอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

รถตักล้อยาง 856H

รถตักล้อยาง 856H

รถตักล้อยาง 856H
รถตักล้อยาง 856H

บทความที่น่าสนใจ

Top