“ส่งอาหาร ร่วมต้านภัยโควิด-19 ” มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย วันที่ 2 กันยายน 2564

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด “ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ” มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย วันที่ 2 กันยายน 2564
.
โดยพนักงาน บริษัทยนต์ตระการฯ ผู้จัดเตรียมอาหารและส่งมอบให้กับ
– โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
– และศูนย์พักคอย เทศบาบตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ🥰

บทความที่น่าสนใจ

Top