เปิดตัว Liugong Call Center In Thailand 1800011197

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทลิวกง ได้ร่วมมือ กับบริษัทยนต์ตระการเครื่องจักรกลจำกัด ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทย เปิดศูนย์ Liugong Call Center In Thailand หมายเลข 1800011197

เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า อาทิเช่น การแจ้งซ่อม การสอบถามปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเครื่องจักร เพื่อเก็บข้อมูลส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ศูย์บริการของบริษัทยนต์ตระการฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และลิวกงคอลเซ็นเตอร์ ยังคอยสอบถามข้อมูลลูกค้าหลังบริการซ่อมบำรุง เพื่อนำมาประเมินผลการทำงานและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

บทความที่น่าสนใจ

Top