เปิดศูนย์อบรมเทคนิค ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด และ บริษัท ลิวกง ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอรมเทคนิค ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อเพิ่มความพร้อมในการฝึกอบรมช่างเทคนิคให้มีความพร้อมในการให้การบริการหลังการขายแก่ ลูกค้าเครื่องจักร LiuGong นอกจากนั้นยังได้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์อบรมการซ่อมเครื่องยนต์ Cummins ที่ได้รับรองมาตรฐานอีกด้วย ทำให้ลูกค้าของ บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด ได้รับมาตรฐานการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Cummins อีกด้วย. ศูนย์ฝึกอบรมนี้ยังรอบรับการฝึกอบรมให้กับช่างเทคนิคของ LiuGong ในประเทศอื่นในภูมิภาคกว่าสิบประเทศ

บทความที่น่าสนใจ

Top