โครงการความร่วมมือ เทคนิคสระบุรี

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อย่างไกล้ชิดในการสนับสนุน การฝึกงานของนักศึกษา ในหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเครื่องจักรกลหนัก ประเภทต่างๆ และ มีโอกาสได้ทำงานในด้านที่ตนถนัด

บทความที่น่าสนใจ

Top