รถตัก: โรงงานผลิตปุ๋ย: ฉะเชิงเทรา

เครื่องจักรที่ทำงานในโรงงานผลิตปุ๋ย จำเป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างจากการใช้งานโดยทั่วไป เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก ดังนั้นการเพิ่มคุณลักษณะที่ทำให้รถทนต่อการกัดกร่อนในระบบต่างๆ จึงมีความจำเป็นมาก ที่จะทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน และ ลดเวลาการจอดเพื่อบำรุงรักษา รถตักล้อยางของเราสามารถสั่งซื้อพร้อมออพชั่นพิเศษสำหรับ การทำงานในโรงปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงการป้องกันการกัดกร่อนของช่วงล่างและชิ้นส่วนที่สัมผัสกับสารเคมีให้มีความทนทานขึ้น, ระบบเบรคแบบพิเศษ,  บุ้งกี๋ทรงพิเศษที่เหมาะกับ การใช้งานกับกองสารที่ต้องใช้แรงงัดสูง สามารถทำความกว้างให้เหมาะกับสภาพการใช้งานแต่ละโรงงานได้ นอกจากนั้น ระบบกรองอากาศยังต้องออกแบบเพื่อให้ทนกับไอระเหยที่สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

บทความที่น่าสนใจ

Top