เยี่ยมชม โรงงาน Liugong ณ ประเทศจีน วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด และลิวกง พาลูกค้าเยี่ยมชม โรงงาน Liugong ณ ประเทศจีน เพื่อรับชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พร้อมพาเที่ยวชนสถานที่สำคัญในเมือง หนานหนิง หลิ่วโจว และหยางซั่วเพื่อเป็นคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจให้ ยนต์ตระการฯ ดูแลเสมอมา
เมื่อวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

บทความที่น่าสนใจ

Top