เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การตลาด

องค์กร:ยนต์ตระการเครื่องจักรกล

ฝ่าย:ขายและการตลาด

สถานที่:สำนักงานใหญ่ อยุธยา

การศึกษา:ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน:1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน:วางแผนการตลาดออนไลน์, ใช้ Social Media เพื่อทำการตลาด, วางแผนด้านโปรโมชั่น, ทำ content ออนไลน์

ทักษะอื่นๆที่ต้องการ:สามารถทำ graphic design ได้

Top