น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน 27,500 – 29,000 kg
แรงม้าสูงสุด 188 hp
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน 0.4 – 0.58 m³
Top