เครื่องตัดหัวเสาเข็ม

Product-Features

เครื่องตัดหัวเสาเข็ม PB500S

สามารถถูกติดตั้งเข้ากับรถขุดได้ง่ายโดยที่รถขุดของคุณไม่จำเป็นต้องมีไลน์ไฮดรอลิคเสริม

สามารถตัดเสาเข็มคอนกรีตขนาด

300×300 mm., 350×350 mm., 400×400 mm.

450×450 mm., 500×500 mm., 550×550 mm.

กดดูวีดีโอการทำงาน 1

กดดูวีดีโอการทำงาน 2

กดดูวีดีโอการทำงาน 3

กดดูวีดีโอการทำงาน 4

เครื่องตัดหัวเสาเข็ม

Product Features

Specifications

Top