PC25-1 SN.4188

Product-Features

ประเภทรถ รถขุดดิน

ยี่ห้อ: Komatsu

เลขซีเรียล: 4188

ชั่วโมงการทำงาน: XXXX ชม.

หมายเหตุ: รถเก่า-นอกไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทย, ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว, นำเข้าถูกต้องออกเอกสารได้, สามารถเพิ่มรายการเช็คซ่อมให้พร้อมใช้ได้

สนใจติดต่อ: 081 433 7764 ,089-2028335

ต่อรองได้

330,000 ฿

Specifications

Top